Geachte ouder / verzorger,

Op 10 januari 2018 heeft er een audit voor de Licentie Nationale Zwemdiploma’s plaatsgevonden bij Sportcentrum De Kalkwijck. Uit de audit is gekomen dat de Kalkwijck in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit controle van de documenten en een gevoerd interview met een aanwezige zwemlesgevenden Tevens is aangetoond dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de kwaliteitscriteria.

Nationaal Raad Zwemveiligheid is er trots op dat de Kalkwijck ervoor kiest om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs! 

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen.

Welke kwaliteit levert de zwemlesaanbieder die de Licentie heeft?
Een greep uit de beoordelingscriteria:

  • Er is voldaan aan wet- en regelgeving.
  • De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding.
  • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
  • Er is een zwemlesplan.
  • Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles.
  • Er is een ongevallenregistratie.
  • Er is een klachtenprocedure.

 

Er worden door de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid) nieuwe eisen gesteld aan het diplomazwemmen en ook Sportcentrum De Kalkwijck gaat diplomazwemmen volgens de nieuwe eisen.

Zaterdag 26 januari 2019 zal er volgens de nieuwe eisen van de NRZ diploma worden gezwommen!